Zadania z programowania w C#

Zad. 1

Napisz program wyświetlający w konsoli trzy choinki zbudowane z gwiazdek.

 

Zad. 2

Napisz program konsolowy, ćwiczący tabliczkę mnożenia.
Program wybiera losowo liczby do działań. Od 2 do 9.
W programie zdobywasz punkty. Na końcu programu wyświetla się ilość zdobytych punktów w stosunku do ilość zadanych pytań.
Program zadaje 10 pytań.
Na końcu program się pyta czy chcesz zacząć od początku

 

Zad. 3

Napisz prosta grę konsolową – quiz opartą na pytaniach i instrukcji warunkowej.
Pytania dotyczą prezydentów pięciu dowolnych państw.
Gracz może wpisać imię i nazwisko, lub same nazwisko i odpowiedź zostanie zaliczona.
Wielkość liter nie ma wpływu na ocenę odpowiedzi.
Na końcu wyświetla się ilość udzielonych poprawnych odpowiedzi.

 

Zad. 4

Napisz program sprawdzający czy podana przed użytkownika liczba jest pierwsza.

 

Zad. 5

Napisz program konsolowy tworzący tablicę jednowymiarową o stu elementach. Następnie każdemu elementowi przypisz wartość liczbową. Element tablicy o najniższym indeksie ma przybrać wartość 1. Każdy kolejny element tablicy ma mieć wyższą o 1 wartość od poprzedniego elementu. Na końcu wypisz wszystkie elementy tablicy w konsoli.

 

Zad. 6

Napisz program konsolowy sprawdzający czy dana liczba całkowita jest liczbą automorficzną.

 

Zad. 7

Napisz program konsolowy wypisujący 94 kolejne liczby z Ciągu Fibonacciego.

 

Zad. 8

Napisz grę konsolową – Kamień, nożyczki, papier. W grze człowiek gra z komputerem. Komputer losuje odpowiedzi. Stosunek zwycięstw do przegranych jest na bieżąco wyświetlany.
Po dziesięciu rundach, komputer już nie losuje już swoich odpowiedzi. Napisz algorytm, który sprawdza najczęstsze wybory człowieka i wskazuje jaki przedmiot ma wybrać komputer aby mieć największą szansę na wygraną. Algorytm po każdej rundzie przelicza na nowo statystyki.

 

Zad. 9

Napisz konsolowy program szyfrujący dowolny tekst zbudowany z małych liter i bez polskich znaków.
Użyj Szyfru Cezara.

 

Zad. 10

Napisz program, który pozwala też na rozszyfrowanie tekstów zaszyfrowanych wcześniej Szyfrem Cezara.

 

Zad. 11

Napisz program który pozwala najpierw wybrać czy chcesz szyfrować czy deszyfrować teksty Szyfrem Cezara.

 

Zad. 12

Popraw powyższy program tak by szyfrował też wielkie litery, polskie litery, niemieckie, francuskie i hiszpanskie cyfry, wszystkie znaki występujące na klawiaturze

 

Zad. 13

Przekształć swój program do szyfrowania tak by używał szyfru ROT-13.

 

Zad. 14

Przekształć swój program do szyfrowania tak by używał szyfru z dowolnym przesunięciem.

 

Zad. 15

Przekształć swój program do szyfrowania tak by używał szyfru Vigenere’a.

 

Zad 16

Przekształć swój program do szyfrowania tak by używał szyfru Macierz (kwadrat). Ogranicz długość szyfrowanych tekstów do 100 znaków. Szyfrowany tekst wpisz w macierz 10 na 10.

 

Zad 17

Napisz program szyfrujący, który będzie łączył dwie metody szyfrowania.

 

Zad. 18

Napisz grę konsolową w kółko i krzyżyk. Jest to gra dla dwóch graczy. Gra wyświetla statystyki wygranych rund graczy.

 

Zad. 19

Napisz grę konsolową w kółko i krzyżyk. W tej grze człowiek gra z komputerem. Można wybrać trzy poziomy trudności gry: łatwy, średni i trudny. Na poziomie trudnym zwycięstwo z komputerem jest niemożliwe.

 

Zad. 20

Połącz poprzednie dwie gry w jedną. W tej grze możesz wybrać czy chcesz grać z człowiekiem czy komputerem.

 

Zad. 21

Napisz program konsolowy wypisujący dowolną ilość kolejnych liczb pierwszych. Użyj sita Eratostenesa.

 

Zad. 22

Napisz program ćwiczący wyliczanie wartości procentowych.
Program każdorazowo losuje liczbę od 100 do 1000, z której mamy wyliczyć wartość procentową, też losowaną za każdym razem od 1 do 99.
Program zadaje cały czas zadania z nowymi wartościami. Po każdym zadaniu wyświetla się statystyka mówiąca o tym ile udzieliliśmy prawidłowych odpowiedzi w stosunku do zadanych już pytań.
Aby przerwać działanie programu należy wpisać dowolny znak różny od liczby lub przecinka i zatwierdzić przyciskiem Enter.

 

Zad. 23 – autor zadania Jan Buszka

Twoim zadaniem jest odszyfrowanie hasła z podanego ciąg liczb: 5234758943981235412354372184537284512378945327184521378453278463287453782543782164782345327854

Hasło to ciąg cyfr, które spełniają naraz oba kryteria:
– są dzielnikami cyfry przed nimi,
– pomnożone przez cyfrę kolejną dają wynik parzysty.

Liczby pierwszej i ostatniej ciągu nie bierzemy pod uwagę.

Przykład

Ciąg liczb : 632847

Badamy 6

6 jest pierwsza w liczbie więc odpada

Badamy 3

6 : 3 = 2 (czyli 3 jest dzielnikiem 6)
3 * 2 = 6 (6 jest parzyste)
3 należy do hasła

Badamy 2

3 nie jest podzielne przez 2
2 nie należy do hasła

Badamy 8

2 nie jest podzielne przez 8
8 nie należy do hasła

Badamy 4

8 : 4 = 2 (czyli 4 jest dzielnikiem 8)
4 * 7 – 28 (28 jest parzyste)
4 należy do hasła

Badamy 7

7 jest ostatnie więc odpada

Hasło to: 34

 

Zad. 25

Napisz grę konsolową – Wieże Hanoi dla trzech krążków.
Tu jest link do przeglądarkowej gry Wieże Hanoi.

 

Zad. 26

Napisz program pozwalający usuwać cyfry z podanego przez użytkownika tekstu.

Wpisano:

Ala55 ma ko77ta.

Wynik:

Ala ma kota

 

Zad. 27

Napisz program zamieniający pierwszy znak z ostatnim we wpisanym napisie.

Wpisano:

Holandia jest piękna

Wynik:

polandia jest pięknH

 

Zad. 28

Napisz program, który sprawdza czy wpisany string jest poprawny adresem email.
To znaczy:

  • zawiera znak @
  • zawiera znak kropki
  • kropka nie jest ostatnim znakiem
  • nie zawiera spacji ani polskich znaków

Jeżeli użytkownik wpisał jakieś znaki z wielkiej litery to mają być one zamienione na male litery.

Input:

[email protected]

Output

[email protected]

Input:

[email protected]

Output:

Wpisano nieprawidłowego maila

 

Zad . 29

Napisz program, który pozwala wpisać dowolną liczbę całkowitą (int) i wypisuje sumę jej poszczególnych składników.

Przykład:

Input: 13

Output: 4

 

Zad. 30

Program pozwala wpisać 3 dowolne liczby całkowite.

Jako wynik wyświetli się najmniejsza i największa wartość.

 

Zad. 31

Napisz program sprawdzający czy podana liczna jest podzielna przez 3 i 7.

 

Zad. 32

Napisz program tworzący tablicę składającą się ze 300 elementów.
Każdy element tablicy ma przybrać losową wartość z zakresu od 1 do 100.

Program wypisuje wszystkie elementy tablicy w jednej linii. Po każdym elemencie ma pojawić się przecinek.
Na końcu programu ma wyświetlić się najmniejsza i najmniejsza wartość tablicy.

 

Zad. 33

Napisz program tworzący tablicę składającą się ze 1000 elementów.
Każdy element tablicy ma przybrać losową wartość z zakresu od 0 do 999.

Program ma przesortować wartości od najmniejszej do największej i wyświetlić taką przesortowaną tablicę.

 

Zad. 34

Napisz program konsolowy zadający 5 pytań z tabliczki mnożenia.
Liczby w pytaniach są losowe od 2 do 9.
Spraw aby program nie zadał ponownie takiego samego pytania.
Za każdą prawidłową odpowiedź  użytkownik zdobywa 1 punkt.
Za zła odpowiedź nie zdobywa i nie traci punktów.
Po ostatnim pytaniu, program informuje o ilości zdobytych punktów i ilości czasu, która upłynęła od rozpoczęcia programu.
Następnie program prosi o podanie imienia celem zapisania do rankingu.
Na końcu pliku o nazwie Ranking, program zapisuje Imię, punkty i ilość czasu.
Następnie program sprawia, że lista wyników w pliku Ranking zostanie uszeregowana według kryteriów:

  • najwyżej znajdują się wyniki o najwyższej ilości punktów;
  • jeżeli ilość punktów różnych graczy jest ta sama, to o pozycji w rankingu decyduje czas. Im mniejsza ilość sekund tym wyższa pozycja.

Na końcu program wyświetla w konsoli pobraną z pliku uporządkowaną listę zwycięzców wraz z punktami i czasami.

 

 

Zad. 35

Napisz metodę, która sprawdzi czy temperatura przekazana jako argument jest dodatnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *