Zabezpieczone: SPOJ rozwiązania C++

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: