Zabezpieczone: SPOJ rozwiązania Python

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: