Zadanie Ligowe nr 1

Zwycięzca zadania – Jan Buszka

Ważna informacja!

Przed kodem programu, który wklejasz w komentarzu, musi znaleźć się tag <code> a za ostatnią linijka programy wstaw tag zamykający </code>.
W przeciwnym wypadku WordPress potraktuje Twój kod jako zwykły tekst i skoryguje w nim błędy m.in. podmieni programistyczny cudzysłów na literacki. W efekcie kod się nie skompiluje.

 

Liczby parzyste

Napisz program wypisujący wszystkie liczby parzyste z przedziału dwóch liczb.
Granice zbioru, czyli liczby x i y podaje użytkownik.

Jeżeli użytkownik przypisze do x i y liczby parzyste, to one też będą należeć do tego zbioru.

Jeżeli użytkownik przypisze do x liczbę nieparzystą np. 7 to pierwszą liczbą  zbioru będzie 8.
Program ma poprawnie działać nawet jeżeli użytkownik poda x większe od y.

Program zawsze zaczyna wypisywanie liczb od najmniejszej liczby zbioru.

Na końcu programu zostanie podana suma wszystkich liczb zbioru.

Poniżej przedstawiam przykładowe działanie programu:

 

Screen 1 program C#

Screen 2 program C#

Screen 3 program C#

Poniżej w komentarzu umieść swoje rozwiązanie.

Powodzenia.

9 thoughts on “Zadanie Ligowe nr 1


 1. using System;

  class MainClass {
  public static void Main (string[] args) {
  Console.Write("Podaj liczbe x:");
  int liczba1 = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.Write("Podaj liczbe y:");
  int liczba2 = int.Parse(Console.ReadLine());
  int x, y;
  int Suma = 0;

  if (liczba1>liczba2)
  {
  x = liczba2;
  y = liczba1;
  }
  else
  {
  x = liczba1;
  y = liczba2;
  }

  for (int i = x; i < y + 1; i++)
  {
  if ((i % 2)== 0)
  {
  Console.WriteLine(i + " ");
  Suma = Suma + i;
  }
  else
  {
  continue;
  }
  }
  Console.WriteLine("Suma zbioru liczb to: " + Suma);
  }
  }


 2. using System;

  class MainClass {
  public static void Main (string[] args) {

  int z ;
  int i ;

  Console.WriteLine ("Podaj liczbe x ") ;
  int x = int.Parse(Console.ReadLine()) ;
  Console.WriteLine ("Podaj liczbe y ") ;
  int y = int.Parse(Console.ReadLine()) ;

  i = x ;
  z = 0 ;

  do {
  if ( ( i % 2 ) == 0 )
  {
  Console.WriteLine (i) ;
  z = z + i ;
  }
  i++ ;

  } while ( i <= y) ;
  Console.WriteLine ("Suma zbioru wynosi ") ;
  Console.WriteLine (z) ;

  }
  }

 3. Druga wersja z lepszą nazwą zmiennych i jeśli liczba 1 jest większa od 2


  using System;

  class MainClass {
  public static void Main (string[] args) {

  int suma ;
  int licznik ;
  int pomoc ;

  Console.WriteLine ("Podaj liczbe x ") ;
  int minX = int.Parse(Console.ReadLine()) ;
  Console.WriteLine ("Podaj liczbe y ") ;
  int maxY = int.Parse(Console.ReadLine()) ;

  if (minX>maxY)
  {
  pomoc = minX;
  minX = maxY;
  maxY = pomoc;
  }

  licznik = minX ;
  suma = 0 ;

  do {
  if ( ( licznik % 2 ) == 0 )
  {
  Console.WriteLine (licznik) ;
  suma = suma + licznik ;
  }
  licznik++ ;

  } while ( licznik <= maxY) ;
  Console.WriteLine ("Suma zbioru wynosi " + suma) ;

  }
  }

 4. Tak późno bo niestety do 11:30 w soboty jestem poza domem.


  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;

  namespace pierwsze_zadanie_z_informatyki
  {
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  Console.WriteLine("program ten wyświetli wszystkie licczby parzyste w zakresie którym podasz \n podaj pierwszą liczbę:");
  int x = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("wpisz drugą liczbę:");
  int y = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("oto twoje liczby");
  if (x % 2 == 0)
  {
  if(y % 2 == 0)
  {
  while (x <= y)
  {
  Console.WriteLine(x);
  x += 2;
  }
  }
  else
  {
  y--;
  while (x <= y)
  {
  Console.WriteLine(x);
  x += 2;
  }
  }
  }
  else
  {
  x++;
  if (y % 2 == 0)
  {
  while (x <= y)
  {
  Console.WriteLine(x);
  x += 2;
  }
  }
  else
  {
  y--;
  while (x <= y)
  {
  Console.WriteLine(x);
  x += 2;
  }
  }
  }
  Console.ReadLine();
  }
  }
  }

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *