Excel zadania

Zad. 1

Posługując się klawiaturą zaznacz wszystkie cyfry wprowadzone do Arkusza2.
Następnie skopiuj te dane i wklej je bezpośrednio pod ostatnim wypełnionym wierszem. Ponów tę czynność dwukrotnie.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 2

Oblicz sumę zadłużenia.
Oblicz sumę udzielonych pożyczek.
Po uregulowaniu wszystkich zobowiązań, będziemy na plusie czy minusie?
Jaka jest wartość tej kwoty? Oblicz bilans zadłużenia.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 3

Za pomocą autosumowania oblicz poniżej ile zamówiono ubrań z każdego rodzaju.
Oblicz też ile zamówiono ubrań w poszczególnych rozmiarach.
Sformatuj dane, nadając im krawędzie, nazwy ubrań mają mieć kolor niebieski, a rozmiary kolor pomarańczowy.
Nazwy ubrań oraz rozmiary mają zostać pogrubione.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 4

W tabeli umieszczono dane o przychodach czterech oddziałów firmy.
Obliczyć sumy przychodów (kolumna F oraz wiersz 24).
Oblicz średnią przychodów (kolumna G oraz wiersz 25).
Do tabeli dodaj obramowania i kolory.
Komórką, które zawierają cyfry nadaj formatowanie walutowe w złotówkach.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 5

W wierszach 21-24 należy obliczyć kolejno: sumę, średnią, największą i najmniejszą wartość odpowiedniej kolumny.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 6

Oblicz obroty w skali roku oraz miesięcy.
Sformatuj tabelę używając wypełnień i obramowań.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 7

Oblicz wartość obrotu dla poszczególnych miesięcy, oraz całego roku. Oblicz ilość sprzedanych płyt w całym sezonie, a także średnią cenę sprzedaży.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 8

Uzupełnij wiersze i kolumnę z sumami. Komórki w kolumnie “Suma” powinny obliczać łączną kwartalną produkcję wszystkich oddziałów, natomiast w wierszach powinna być wyliczana roczna produkcja dla każdego oddziału.
Na dole, pod dwiema tabelami oblicz całościową produkcję za rok 2012 i 2013.
Następnie ładnie pokoloruj tabele po wcześniejszym dodaniu krawędzi.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 9

Należy wypełnić kolumnę A wartościami od 200 do 1. Numery parzyste mają mieć kolor czerwony a nieparzyste zielony.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 10

Dla wymienionych poniżej osób obliczyć wielkość podatku.
Skala podatku podana jest w komórce C6.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 11

Proszę uzupełnić dwie ostatnie kolumny w poniższej tabelce.
Wielkość podatku podana jest w komórce na bordowym tle i jutro może się zmienić.
Oblicz wartość podatku oraz wartość brutto.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 12

Uporządkuj alfabetycznie (według nazwisk) poniższą listę płac.
Wysokości składek, premie i podatek oblicza się względem wynagrodzenia, zgodnie z wartościami podanymi w tabelce.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 13

Oblicz dla każdego pracownika: premię, wynagrodzenie brutto, podatek. Pamiętaj o składce na Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.
Premię oblicz względem podstawy.
Brutto = Podstawa + Premia
Podatek oblicz względem kwoty brutto.
Netto = Brutto – Podatek – PKZP

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 14

Należy wypełnić kolumnę A dniami tygodnia aż do wiersza 200. Soboty i niedziele mają mieć kolor tła zielony a pozostałe dni tygodnia szary.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 15

W folderze Materiały dodatkowe znajduje się plik Studenci.
Otwórz ten plik i przekopiuj nazwiska studentów do poniższych tabeli.

Pobierz plik z zadaniem
Pobierz plik Studenci

Zad. 16

Skopiuj Arkusz2 z wykonanego zadania nr 1 i wklej ten arkusz do zadania nr 16.
Następnie utwórz Arkusz3 i w komórkach od A1 do C1 wklej wartości skopiowane z arkusza z danymi. Wartości z komórek:
T785
AA6767
G8822
Utwórz arkusz o nazwie Wybrane. Do arkusza przekopiuj co drugą kolumnę z Arkusz2.
Podpowiedź: Przyciśnij klawisz Ctrl i zaznacz kolumnę A, C i tak do końca, a następnie je przekopiuj.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 17

Wstaw nowy arkusz i w nim utwórz tabelę obrazującą ilość sprzedanych samochodów w poszczególnych miesiącach roku 2013.
Tabela ma posiadać dwie kolumny (miesiące, ilość). Wartości mają być wygenerowana losowo z zakresu od 0 do 20.
Następnie skopuj wartości sprzedaży i wklej je w to samo miejsce, specjalnie – tylko wartości.

Podpowiedź: aby utworzyć tabelę zaznacz jedną z komórek danych, wejdź w Narzędzia główne, następnie Formatuj jako tabelę.
Następnie w Narzędziach tabeli zaznacz opcję Wiersz sumy.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 18

Do tego Arkusza przekopiuj tabelę utworzoną w poprzednim zadaniu.
Do tabeli wstaw kolejne wiersze tak by tabela wykazywała sprzedaż w kolejnych miesiącach aż do miesiąca obecnego.
Uzupełnij kolumnę z ilością, losowo, a następnie wklej specjalnie same wartości.
Następnie dodaj do tabeli nową kolumnę z lewej strony. W kolumnie tej ma być podany rok.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 19

Usuwanie duplikatów w tabeli.
W tym arkuszu stwórz tabelę tajnych współpracowników Policji, stworzoną z danych wziętych z pozostałych arkuszy.
Następnie usuń z utworzonej tabeli duplikaty i posortuj dane alfabetycznie według nazwisk.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 20

Spraw aby poniższa tabela wyświetlała jedynie te wiersze, które mówią o nieruchomościach droższych od 200 tysięcy zł i większych od 100 metrów.
Podpowiedź: zaznacz dane -> Formatuj jako tabelę -> kliknij szary kwadracik przy Cenie następnie filtr liczb.
Spraw by były wyświetlane tylko transakcje z województwa lubuskiego.
Następnie posortuj tabelę według nazwisk i ceny (Od najwyższej do najniższej).
Podpowiedź: Narzędzia główne -> Sortuj i filtruj -> Sortowanie niestandardowe.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 21

W tym arkuszu sporządź tabelę taką jak zaprezentowano na poniższym rysunku.
Wartości w poszczególnych tygodniach mają zostać utworzone losowo z przedziału od 0 do 7.
W kolumnie Razem, ma być obliczana suma nadgodzin przepracowanych we wszystkich czterech tygodniach przez danego pracownika.
Kolorystykę grubość obramowań i rodzaje czcionek, możesz nadać dowolnie.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 22

Utwórz nowy styl komórki i użyj go do sformatowania stopki autora.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 23

Z poniższych danych stwórz tabelę. Następnie dane zobrazuj za pomocą wykresu liniowego.
Następnie wstaw obiekt SmartArt z kategorii Hierarchia i zmień motyw na Berlin.
Ukryj linie siatki.
Efekt pracy obrazuje grafika umieszczona w Arkuszu2.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 24

W folderze Materiały dodatkowe jest skoroszyt niepewnego pochodzenia o nazwie zadanie_niepewne. Otwórz go w widoku chronionym. Oglądnij jego zawartość i zamknij go.

Pobierz plik z zadaniem
Pobierz zadanie_niepewne

Zad. 25

Wielu użytkowników pracuje codziennie na tym samym skoroszycie. Excel może otwierać automatycznie określony skoroszyt za każdym razem.
Podpowiedź: automatycznie otwierane są skoroszyty, które znajdują się w folderze XLStart.
Znajdź folder XLStart i wklej tam kopię tego skoroszytu.
Podpowiedź: Ścieżkę dostępu do tego folderu możesz znaleźć następująco: Plik -> Opcje -> Centrum zaufania -> Ustawienia centrum zaufania -> Zaufane lokalizacje

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 26

W folderze Materiały dodatkowe znajduje się plik Program kursu.
W pliku tym znajduje się program kursu wraz z zamieszczoną długością nagrań.
Przy użyciu Excel’a oblicz ile trwa cały kurs.

Pobierz plik z zadaniem
Pobierz plik Program_kursu

Zad. 27

Z załączonej do kusy strony WWW Liczba pierwsza, przekopiuj liczby pierwsze.
Następnie ustaw je w kolumnie , tak by każda liczba zajmowała osobną komórkę.
Następnie w kolumnach obok oblicz pierwiastek drugiego i trzeciego stopnia.

Pobierz plik z zadaniem
Otwórz stronę Liczba_pierwsza

Zad. 28

Jak policzyć pierwiastek dowolnego stopnia?
Oblicz pierwiastki dla podanych niżej wartości.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 29

Masz 500 000,00 zł. Chcesz je odłożyć na lokatę bankową. Otrzymałeś poniższą propozycję.
Lokata trwa 8 miesięcy. Do Twoich pieniędzy doliczany jest procent co każde 2 miesiące. W sumie 4 razy. Przy drugim, trzecim i ostatnim wyliczanym procencie brana jest pod uwagę podstawa 50 tyś zł + uprzednio już doliczone procenty.
Ile zarobisz na lokacie po 8 miesiącach?

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 30

Należy narysować wykres funkcji y=x2. Wykres należy narysować dla argumentów należących do przedziału <-10,10>. Krok 0,5.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 31

Posortuj pracowników według wysokości zarobków. Od największych zarobków do najmniejszych. Następnie nadaj każdemu pracownikowi numer pracowniczy. Osoba o najwyższych zarobkach ma mieć nr pierwszy. Numery wzrastają o jeden.
Uznajmy że osoby w wieku 51 i wyższym są w okresie przedemerytalnym i są chronione przed zwolnieniem. Wyszukaj te osoby i wyróżnij graficznie wiek tych osób.
Obramuj dane i dodaj kolory tak by baza była bardziej czytelna.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 32

Oblicz obroty dla poszczególnych miesięcy oraz sumę wszystkich obrotów i sumę sprzedaży.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 33

Używając formatowania warunkowego spraw by wartości, w kolumnach dni tygodnia, większe od 8 miały czerwone tło. Nastepnie uzupełnij tabelę.
Nadgodziny wylicz względem każdego dnia. Np. jeżeli ktoś pracował jedynie w poniedziałek 10 godzin a w pozostałe dni tygodnia nie pracował to ma przepracowanych 8 godzin standardowych i 2 nadgodziny.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 34

Utwórz wykres kołowy, obrazujący miesięczne wydatki Pana Romana.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 35

Proszę dodać nowy arkusz i nazwać go “lista_płac”. Następnie dodaj kolejny “staż_pracy”. Do arkusza “lista_płac” przekopiuj listę 10-ciu pracowników z arkusza ”zad.35” i wprowadź wynagrodzenie podstawowe pracowników. Do drugiego arkusza skopiuj imiona i nazwiska pracowników i każdemu z nich dopisz staż pracy.
W arkuszu “lista_płac” w kolejnej kolumnie należy wpisać formułę, dzięki której obliczona będzie premia. Premię otrzymują pracownicy o stażu pracy powyżej 7 lat. Wynosi ona 15% pensji podstawowej.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 36

Uzupełnij tabelę wartościami losowymi. Wiek ma być w przedziale 20 – 50 lat. Staż pracy pomiędzy 0 a 25. Dzieci od 0 do 6. Następnie skopiuj wszystkie wyniki i wklej same wartości.
Sformatuj tabelę i wykonaj polecenia po jej prawej stronie.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 37

Wklej trzy zdjęcia urzędników i scharakteryzuj ich postawę w pracy. Opis ich zachowania w pracy umieść w różnych kształtach. Wszystkie kształty i teksty wewnątrz nich mają różnić się kolorami , wielkością i stylem czcionki. Zdjęcia urzędników znajdziesz w folderze fotografie.

Pobierz plik z zadaniem
Pobierz fotografię 1
Pobierz fotografię 2
Pobierz fotografię 3

Zad. 38

Uzupełnij tabelę za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.
Liczba podpisanych umów przez poszczególnych przedstawicieli oraz ocena ich pracy.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 39

Firma ma 4 oddziały: Północ, Południe, Wschód i Zachód.
W tabeli umieszczono dane o obrotach poszczególnych oddziałów w kolejnych miesiącach 2007 roku.
Obliczyć sumy obrotów w kolumnie F oraz w wierszu 27. Jaka jest średnia wartość obrotu (kolumna G oraz wiersz 28). Wykonać polecenia z zakładki GWIAZDKA.

 • Wiersz 14 oraz kolumna A winny być oddzielone liniami od obszaru danych; napisy proszę wyśrodkować w obrębie komórek; nazwy miesięcy: biała czcionka na granatowym tle; nazwy oddziałów firmy: granatowa czcionka na jasnoniebieskim tle.
 • Dane zasadnicze: odsunięcie o jeden znak od prawej krawędzi komórek.
 • Wartości liczbowe: oddzielenie cyfry tysięcy od cyfry setek.
 • Średnie: zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
 • Tytuł (komórka A12) : pogrubiony, rozmiaru 18 pt, wyśrodkowany w obrębie kolumn A-G.
 • Szerokość kolumn B-E proszę dopasować do szerokości liczb. Tytuły oddziałów ustaw pionowo w komórkach.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 40

Należy podsumować obroty dla poszczególnych miesięcy i oddziałów firmy. Wykonać polecenia z zakładki GWIAZDKA.
Oddzielić grubą zieloną kreską nazwy miesięcy i oddziałów od pozostałej części tabeli.
Miesiące na tle żółtym, oddziały jasnozielonym tle.
Wszystkie liczby wyświetlać z jednym miejscem po przecinku (liczby ujemne w kolorze czerwonym).
Tytuł – powiększyć do 16 punktów, wyśrodkować w obrębie kolumn A – E.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 41

Obliczyć dzienne wartości sprzedaży.
Obliczyć wartość tygodniowej sprzedaży, liczbę sztuk sprzedanego w ciągu całego tygodnia towaru oraz (w komórce B32) średnią tygodniową cenę sprzedaży.
Oprócz tego upiększyć tabelkę: ceny i wartości z dwoma miejscami dziesiętnymi, ceny i wartości w zł, wyróżnienie tytułów kolorem, krawędzie oddzielające dane od tytułów i podsumowań.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 42

Wykonaj dwie tabliczki mnożenia w zakresie od 11 do 20, dwoma metodami.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 43

Obszar C18:N18 skopiować i wkleić specjalnie wraz z transpozycją do komórki B1:B30.
Poniżej wiersza 18 i na prawo od kolumny B dodać krawędź (linię).
Obliczyć przeliczenia walut. Przemnóż komórki przez siebie.
Kolory komórek C19:E21 są wzorem dla wszystkich komórek z wynikami obliczeń. Pion niech tak się urozmaica jak i poziom.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 44

Na podstawie danych z arkusza “Szkoła” proszę o obliczenie:

 • średniej szkoły z poszczególnych przedmiotów;
 • liczby poszczególnych ocen dla każdego ucznia;
 • średniej każdego ucznia;
 • liczby poszczególnych ocen z każdego przedmiotu;

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 45

Uzupełnij tabelę.
Obroty to suma eksportu i importu, natomiast saldo to nadwyżka eksportu nad importem. Po obliczeniu obrotów i salda utwórz wykres ilustrujący wartości eksportu oraz importu w skali lat i drugi wykres, wykres ilustrujący saldo w danym roku. Wykresy mają posiadać swoje tytuły, osie również mają posiadać swoje nazwy.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 46

Uzupełnij kolumnę C (roczny przyrost zużycia autogazu). Sporządź dwa wykresy, jeden ilustrujący zużycie autogazu, drugi przedstawiający przyrost zużycia.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 47

Po zastosowaniu autofiltra przenieść do nowego arkusza nazwy państw z regionu Mikronezji, ich powierzchnię i zaludnienie, stwórz tam też nową kolumnę: gęstość zaludnienia i ją oblicz.
Następnie utworzyć w nowym arkuszu 3 wykresy:

 • udział procentowy poszczególnych państw w zaludnieniu Mikronezji,
 • powierzchnia poszczególnych państw,
 • zestawienie gęstości zaludnienia (w porządku malejącym).

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 48

Po zastosowaniu filtra przenieś do nowego arkusza nazwy państw Polinezji, ich stolice, powierzchnię i zaludnienie. Następnie utwórz 3 wykresy:

 • udział procentowy poszczególnych państw w zaludnieniu Polinezji,
 • powierzchnia poszczególnych państw,
 • zestawienie gęstości zaludnienia (najpierw oblicz gęstość ludność/powierzchnia).

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 49

Uzupełnij poniższą tabelę. U nas, w Polsce, obowiązuje teraz czas GMT + 2
U nich, w ..,. obowiązuje teraz czas
Fiji
Papua New Guinea
Vanuatu
Kiribati
Pitcairn
American Samoa

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 50

ROZWIĄŻ W EXCELU PONIŻSZY PROBLEM:
2 800 000,00 liczy mieszkańców Łotwa.
$1 800,00 średnio wynosi dochód na jedną osobę w Łotwie

Udział w dochodzie Zatrudnienie
Rolnictwo 12% 19%
Przemysł 35% 29%
Usługi 53% 52%

Załóżmy dla uproszczenia, że wszyscy pracują. Obliczyć ile średnio USD rocznie dostarcza 1 człowiek z rolnictwa, 1 z przemysłu i 1 z usług.
Dział USD rocznie na 1 osobę
Rolnictwo
Przemysł
Usługi

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 51

Oblicz gęstość i posortuj dane według niej.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 52

Zamień liczbę dni z postaci ułamkowej na postać: dni, godziny, minuty i sekundy.
W przykładzie poniżej obliczono (a potem schowano wzory), że 0,4135 doby to 0 dni, 9 godzin, 55 minut, 26 sekund.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 53

Sformatuj obszar D10:I19 tak aby można było wpisać jedną z liczb: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sformatuj obszar B10:C19 tak aby wpisywane słowa nie były dłuższe niż 12 znaków.
Dodać krawędzie i desenie. Średnie z jednym miejscem po przecinku.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 54

Tu ma się wyświetlać dzisiejsza data:
Poniżej uzupełnij kalendarz na 8 najbliższych tygodni, od minionego poniedziałku rozpoczynając. Spraw by Excel sam aktualizował wartości w tabeli, tak by w pierwszej linii zawsze pojawiał się aktualny tydzień.

Pobierz plik z zadaniem

Zad. 55

Za pomocą tabeli przestawnej odpowiedz na następujące pytanie:
Ile gatunków liczy najliczniejsza rodzina?

Pobierz plik z zadaniem