Blender – podstawy modelowania

Zaznaczanie wielu obiektów

Wciśnij SHIFT i zaznacz 2 obiekty przy użyciu PPM.

 

Podzielenie obiektu na pół

Ustaw obiekt w odpowiedniej pozycji do podziału.

Przyciśnij klawisze Ctrl + R.

Następnie przyciskiem Scroll na myszy możesz dodać więcej linii podziału.
Zatwierdzasz LPM.
Teraz możesz przesunąć linie podziału. Gry będzie już Ci odpowiadać ich pozycja, kliknij LPM.

Możesz też ciąć obiekty przy pomocy noża.

W Edit Mode naciśnij K.

Jeżeli chcesz by cięcie szło dokładnie do puntów i środków krawędzi to tnij przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl.

Cięcie zatwierdzamy enterem.

To cięcie idzie po zewnętrznej warstwie.

Jeżeli chcesz ciąć na wylot to kliknij będąc w Edit Mode -> Tools -> Bisect

Odwrotność zaznaczenia

Ctrl + I

Łączenie obiektów

Zaznacz obiekty, które chcesz połączyć

Wciśnij Ctrl + J.

Rysowanie pomocnicze

Możemy wykonywać rysunki pomocnicze, które pomogą nam przy modelowaniu.

Trzymając wciśnięty klawisz D, LPM rysujesz a PPM wymazujesz.

Renderowanie i zapisywanie projektu jako animację – film.

Kliknij w ikonkę aparatu.
W Output wybierz miejsce, gdzie animacja w formie filmu ma się zapisać.
Format file zmień na AVI JPEG.

Teraz jak klikniesz Animation to po wyrenderowaniu zapisze się film na pulpicie.

Robienie węża – rury


Stwórz kształtBezier.
Ustaw Bezier według swoich preferencji.
Stwórz Okrąg.

W Okręgu zmień w sekcji Resolution, Preview U na 1. Dzięki temu Uprościsz kształt okręgu do kwadratu i łatwiej będzie połączyć rurę z innym obiektem.

Zaznacz Bezier.
Kliknij przycisk Data.
W Bevel Object wybierz BezierCircle.
Możesz teraz przeskalować koło aby zmniejszyć grubość węża.

Chcemy móc usunąć koło i nie stracić kształtu węża – rury.
Zastosuj przekształcenie – Convert Mesh from Curve.

Jak to zrobić?

Zaznacz obiekt – rurę.
Przyciśnij Alt + C.
Wybierz Mesh from Curve.

Teraz możesz usunąć okrąg.

 

Łączenie krawędzi w Edit Mode

Zaznacz krawędzie i naciśnij klawisz F.
Działa to też na punktach. Używaj klawisza F jeśli punkty są w przestrzeni.

Jeżeli zaś punkty leżą na płaszczyźnie wypełnionej już faceami to użyj klawisza J.

 

Wygładzanie obiektu

Obiekt przed wygładzeniem:

Aby wygładzić dodaj Modyfikator: Subdivision Surface.
Ustaw go tak jak poniżej:

Efekt z tymi ustawieniami:

Tworzenie materiału –  glazury

Ustaw metodę renderowania na Cycles Render.
Dodaj materiał do objektu.
W sekcji Surface kliknij Use Nodes.
Ustaw właściwości materiału jak poniżej:

Efekt:

Niewidoczność dla kamery

Jeżeli stworzymy plane’a który emituje światło, to możemy sprawić by nie był widoczny dla kamery.

Klikasz na ikonkę Object (mały sześcian).
W sekcji Cycles Settings odznacz Camera.

 

Poprawianie jakości Rendera

Kliknij na ikonkę aparatu.
W sekcji Sampling zwiększ wartość Render do min. 250.
Zwiększ też Clamb Direct np. na 0.98 – przetestuj sam różne wartości.

W sekcji Dimensions, Resolution ustaw na 100%

Poprawienie jakości Renderów przez ponowne przeliczenie normalsów

Wejdź w Edit Mode -> Shading/UVs -> Normals (Recalculate)

Zmiana koloru tła

Kliknij na ikonkę kuli ziemskiej.
W sekcji Surface wybierz kolor.

 

Nadanie grawitacji przedmiotowi

Zaznacz obiekt.
Kliknij ikonę Physic (odbijająca się kuleczka).
Następnie kliknij Rigid Body i zmieniasz Type na:

Active – jeżeli przedmiot ma ulegać grawitacji, czylispadać

Passive – przedmiot nie ulega grawitacji a przedmioty, które ulegają nie będą przenikać przez przedmiot pasywny. Zastosuj to ustawienie np.do podłoża

Wycinanie jednego obiektu w drugim

Tworzymy 2 figury. W tym przykładzie Cube i Ico Sphere.

W Cube chcemy wyciąć kształt Ico Sphere. W tym celu ustaw odpowiednio figury.

Zaznacz Cube. Kliknij Add Modifier.
Wybierz Boolean.

Następnie w sekcji Object wybierz figurę, która chcesz wyciąć w Cube. W  naszym wypadku to Icosphere.
W sekcji Operation wybierz Difference.
Na końcu kliknij Apply.

Następnie przesuń oryginalą Ico Sphere i zobaczysz taki wynik:

Wytworzenie mostu między dwoma przedmiotami

Zaznacz oba elementy. Wciśnij Ctrl + J aby je połączyć. Wejdź w Edit Mode. Zaznacza jedną ściankę w jednym obiekcie i drugą w drugim. Wciśnij W -> Bridge Edge Loops.

Tworzenie materiałów metali w Cycles Render

Dla wszystkich trzech ustaw:

  • Cycles Render
  • Material: Glossy BSDF
  • Roughness: 0.1

Złoto

Kolor (Hex): #FFD700

Srebro

Kolor (Hex): #C0C0C0

Brąz

Kolor (Hex): #CD7F32

 

Nałożenie tekstury w Cycles Render

Poniżej przedstawiam układ nodów nakładający teksturę

tekstura w cycles render

Ustawienie kursora na środku ekranu

Shift + S – > Cursor to center

Ustawienie kursora na środku ekrany – szybsza metoda

Shift + C

Dodawanie nowego obiektu

Shift + A

Mesh from Curve

Alt + C

Merge czyli scalanie punktów

Alt + M

Uruchomienie animacji

Alt + A

Tekstury Środowiska – otoczenia

Bardzo pomagają w osiągnięciu lepszego wyglądu materiałów takich jak szkło czy metale.

http://www.hdrlabs.com/sibl/archive.html

Obrót części elementu względem zaznaczonego punktu modelu

Wejdź w Edit Mode.

Zaznacz część figury, którą chcesz obracać.

Następnie wciśnij i trzymaj przyciski Alt + Shift. Zaznacz punkt klikając w niego.

Zrobi się on biały.

Następnie Pivot Point zmień na Active Element.

Teraz możesz obraca  z zaznaczone elementy względem tego punktu.

Wygładzenie przeciętych krawędzi elementu

User Preferences -> Add-ons -> Mesh: LoopTools -> Save User Settings

Wciśnij W -> LoopTools -> Flatten

Wytwarzanie nowych połączonych punktów

Działa to jak ekstrudowanie do konkretnego punktu.

Używa się tej funkcji do przerysowywania kształtów ze zdjęcia.

Przytrzymujesz Ctrl i klikasz LPM.

Jak renderować bez tła

W Blender Render

Kliknij w ikonę Render, w sekcji Shading w zakładce Alpha ustaw wartość Transparent.

Upewnij się, że w zakładce Output jest ustawione RGBA.

W Cycles Render

Kliknij w ikonę Render, w sekcji Film zaznacz checkbox Transparent.

Nałożenie dwóch tekstur jednocześnie w Cycles Render

dwie tekstury na raz nody blender

Wcześniej należy zapisać dwie siatki UV pod dwoma nazwami. Możemy po zrobić po kliknięciu w ikonę Data, następnie przechodzimy do sekcji UV Maps. Siatki dostosowujemy do tekstur.

Darmowe materiały

Te materiały łatwo się importuje: Blendermada

Parę profesjonalnych darmowych materiałów jest tu, po zalogowaniu: Poliigon

Materiały dla Eevee

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *